Remia-groot Remia B.V.

In 2017 stond onder andere het onderwerp fysieke belasting centraal in het gezondheidsbeleid van Remia C.V.. In samenwerking met Bedrijfsoefentherapie Valère hebben wij hier naar volle tevredenheid uitvoering aan kunnen geven.

In maart 2017 hebben de therapeuten van Bedrijfsoefentherapie Valère onze medewerkers in de productie een basisworkshop gegeven welke gericht was op efficiënt en krachtig bewegen met zo min mogelijk gezondheidsrisico’s. Ook stond het bewust worden van de eigen houding centraal.

Vooraf hadden zij een werkplekinventarisatie gehouden om er voor te zorgen dat de workshop goed aansloot bij de werkzaamheden van onze medewerkers. Tevens hadden zij goed gekeken welke slechte houdingen of bewegingen er regelmatig voorkwamen in het werk.

Onze medewerkers hebben deze workshop als zeer waardevol ervaren. Enkele medewerkers die deze dagen eigenlijk afwezig zouden zijn, zijn toch naar het werk gekomen, nadat zij van hun collega’s hadden vernomen dat de workshop echt toegevoegde waarde had. Dit heeft tot gevolg gehad dat 96% van de doelgroep daadwerkelijk de workshop heeft gevolgd.

Medewerkers gaven aan dat zij zich gehoord voelden. Ook was er ruimte voor persoonlijk advies. De therapeuten hebben goed gekeken naar hun doelgroep en de workshop interactief gemaakt, zodat iedereen op een laagdrempelige manier werd betrokken bij de workshop.

Na afloop kregen wij als werkgever ook een rapportage van de waarnemingen die zij tijdens de verschillende workshops hadden opgedaan.

Dit heeft ons doen besluiten om in de maand november 2017 een vervolg aan deze workshop te geven. Dit keer gingen de therapeuten van Bedrijfsoefentherapie Valère de productievloer op. Zij hebben iedere medewerker geobserveerd en persoonlijk advies gegeven bij hun specifieke werk. Ook medewerkers die geen klachten hadden, werden voorzien van advies om dit zo te houden.

We hebben gemerkt dat de therapeuten van Bedrijfsoefentherapie Valère de medewerkers op een goede manier aanspraken. Hierdoor durfde medewerkers zich open te stellen voor de adviezen. Ook kregen wij als werkgever nog meer inzicht in de potentiele risico’s die het werk zou kunnen opleveren.

De therapeuten van Bedrijfsoefentherapie Valère kijken echt naar wat praktisch nodig is. Ook denken zij mee in mogelijke oplossingen, die overigens niet altijd enorm kapitaal intensief zijn.

Wij hebben de samenwerking met Bedrijfsoefentherapie Valère enorm gewaardeerd en sluiten verdere samenwerking in de toekomst dan ook niet uit.

 

Remia C.V.

Personeel & Organisatie

 

logo EIM Elektor International Media

Als MKB-ondernemer ben je financieel en organisatorisch zeer kwetsbaar bij langer durende ziekte of arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. En het is dubbel frustrerend als die ellende je voor weinig geld en vrijwel geen moeite bespaard had kunnen blijven. Ons bedrijf heeft dat echt door schade en schande moeten ervaren. Wat was er aan de hand? Tot twee maal toe meldden mensen zich ziek vanwege pijnen die rechtstreeks te maken hadden met verkeerde werk-houdingen. Zowel in het bedrijf als bij hen thuis bleken ze ronduit beroerd achter hun PC/laptop te zitten. Met even beroerde gevolgen. Voor hen zelf, maar ook voor hun collega’s. Na een soort slimme ‘’quick scan’’ door de specialisten van Valēre hoorden we dat vrijwel alle medewerkers in het oranje en rode gebied zaten qua juiste manier van werken. Met aanpassen van de werkplekinstellingen, wat simpele oefeningen & adviezen en aanschaf van wat goedkope materialen hebben we de meeste medewerkers nu in het oranje en groene gebied weten te manoeuvreren.

Een juiste houding achter je (thuis)werkplek en een goede levensstijl wordt steeds belangrijker nu de pensioenleeftijd hoger is en wordt. Bij veel bedrijven, ook bij ons,  en CAO’s staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda.

Met een abonnement op de bedrijfsoefentherapie van Valēre voorkomen we dat het gaat ‘’verslonzen’’ en houden we iedereen langer gezond aan het werk. Echt iedereen blij, niet in de laatste plaats wij als MKB-ondernemer zelf, dus van harte aanbevolen

 ingrid

 

 

 

 

Ingrid Mulder,

HR Director Elektor International Media

 

 

  De Zonnebloem, afdeling Wilp-Voorst   

Bij de zonnebloem afdeling Wilp Voorst hebben we een thema avond gehouden.

De vraag was: "Hoe til ik iemand van de rolstoel op de stoel en van de rolstoel in de auto?” Met deze vraag kwamen we terecht bij Valere Bedrijfsoefentherapie.
De avond begon met een korte uitleg en een filmpje over houding, waarna we meteen met de praktijk zijn begonnen. We hadden verschillende rolstoelen en een auto staan waar men mee/in kon oefenen. Jort heeft ons geassisteerd, deed dingen voor en beantwoordde vragen. De tijd vloog voorbij want het was een gezellige, ontspannen en leerzame avond, waar nog steeds over word gepraat.

Jort nogmaals dank!!

Zonnebloem
Afdeling Wilp - Voorst

 

H09-Verbouw-bedrijfspand-Van-Dam-Bodegraven-logo Van Dam Bodegraven B.V.

Binnen van Dam Bodegraven zijn we altijd al druk bezig met de welzijn van het personeel. Toen we hoorden wat Valere ons kon bieden was er meteen enthousiasme. Na een oriënterend gesprek en een informerende lezing van Bram bleek al gauw dat beide partijen graag samen door wilden gaan. Er werd een analyse gemaakt van de verschillende werkplekken binnen het bedrijf: binnen de productie, het magazijn en het kantoor. Verbeterpunten werden aangestipt en dat legde de basis voor een zestal interactieve workshops die Bram vervolgens is komen geven. Deze workshops waren gericht op het aankaarten van de knelpunten/verbeterpunten die gezien waren op de werkvloer en hoe deze daadwerkelijk verbeterd konden worden. Niet alleen de focus op de werkomgeving, maar juist ook heel erg op het eigen bewegen. 

Met deze eerste stappen zijn we al erg tevreden, maar de wens is er om dit door te zetten en het nog beter binnen het bedrijf te implementeren. De prettige samenwerking maakt zeker ruimte voor deze vervolgstappen!

Willem-Jan Ruder
Operations Manager bij Van Dam Bodegraven