Werkplekadvies als verzuimpreventie

Een werkplekadvies levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het terugdringen van verzuim. Bedrijfsoefentherapie wordt in steeds meer bedrijven toegepast omdat ze een resultaatgerichte bijdrage levert bij:

 • het voorkomen of behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat zoals arm, nek, rug en schouders
 • voorkomen of behandelen van klachten als gevolg van werkdruk en stress en leefstijl
 • opbouw van de arbeids belastbaarheid
 • begeleiding bij werkhervatting.

Als bedrijfsoefentherapeuten zullen wij niet alleen kijken naar de werkplek maar ook naar ieder individu, wij vinden het erg belangrijk dat mensen zorg op maat krijgen. Zowel in de praktijken waar wij werken maar vooral ook op de werkplekken. Want een fitte medewerker is een productieve medewerker.
Valēre bedrijfsoefentherapie is gespecialiseerd in het analyseren van houding en bewegingspatroon, daarbij het optimaliseren van houdings en bewegingsgewoonten en het toepassen hiervan in specifieke werksituaties.  Het is daarom belangrijk dat dit gebeurt op de werkomgeving.

Waar kunnen wij voor ingezet worden?

 1. Knelpuntanalyse

Dit doen wij door te observeren, d.m.v. foto’s, vragenlijst en een scoringslijst. Door deze hulpmiddelen kunnen wij de werkplek en werknemer analyseren en daarbij aanpassingen aanbrengen.

 1. Advisering en voorlichting

Op basis van onze uitkomsten uit de intake zullen wij gaan kijken wat er aangepast moet worden aan de werkplek en of iemand eventuele oefeningen nodig heeft of dat er ergonomische hulpmiddelen aangeschaft moeten worden.

De bedrijfsoefentherapeut is deskundig in:

 • het uitvoeren van werkplekonderzoek/knelpuntenanalyse
 • advisering en voorlichting geven bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied
 • het maken van op maat gesneden scholings- en trainingsprogramma’s
 • het geven van individuele voorlichting en training.
 • het aanbieden van trainingsprogramma’s met een specifiek thema: bukken en tillen, stresspreventie, RSI, etc.

Wat is het resultaat

 1. de werknemer wordt zich bewust van zijn bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten
 2. inzicht van de werknemer in de persoonlijke risicofactoren en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden
 3. er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair
 4. hierdoor preventie ziekteverzuim, een vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid

Onze aanpak

Het is mogelijk om uit verschillende pakketten te kiezen als u kiest voor werkplekonderzoek en -advies van Valēre. De adviezen die worden gegeven worden te allen tijde afgestemd op ieders persoonlijke hulpvraag, werkomgeving en eventuele overige factoren. Kijk hier voor onze pakketten.